Skip to main content

Kilta

Muistatko, kun jalka oli kevyempi siiven sulkaa ja sielussa oli kirkkaus auringon? Tuon auringon kirkkauden saattaa nähdä pienten lasten silmissä heidän liikkuessaan jumppasalilla musiikin siivittäminä.  He nauttivat rytmin ja liikkeen tuottamasta ilosta koko sydämestään.  Kiltalaiset ovat uskollisia tuolle liikkeen ilolle.

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, luotu liikkumaan.  Se, miten ihminen käyttää kehoaan, ilmentää myös hänen kykyään käyttää aivojaan. Tietoisuus omasta kehosta, kyky olla läsnä omassa kehossaan sekä olla yhteydessä itseensä ja kehoonsa estävät myös henkistä velttoutta meissä. “Kivulloisuus voi tulla esiin liikkumisessa, tehdä sen estyneeksi ja paljon energiaa kuluttavaksi.  Myös suhde toisiin ihmisiin on liikkumisen keskeinen piirre.  Liikumme eri tavoin esiintyessämme ammattilaisina kuin yksityishenkilöinä; läheisinä tai etäisinä toisillemme.”  Tietoisuus olemassaolostamme näkyy meidän liikkumisessamme, johon psyyke paljolti vaikuttaa. “Itsetietoisuus ilmenee ainutlaatuisen ihmisen persoonallisena tyylinä sekä kokonaisliikkumisen eheytenä ja selkeytenä.”

Onko meiltä vanhemmilta ihmisiltä päässyt unohtumaan liikkumisen riemu? Onko meidän fyysiseen olemiseemme tullut kipuja ja kolotuksia?  Fyysinen tuntemus ampuu suoraan psyykeen. Olemme ärtyisiä ja karkotamme pois ystävämme vaikertamalla vaivojamme. Sitten olemme yksin ja valitamme.  Kierre on valmis. Sanonta kuuluu: Kun ruumis on väsynyt, rasita henkeä.  Kun henki on väsynyt, rasita ruumista. Sanonta ei kerro, mitä tehdä, kun molemmat ovat väsyneitä. Omasta mielestäni silloin on parasta ottaa käyttöön tahdon voima. Ensin olisi kuitenkin hyvä vain rentoutua ja kuunnella, mitä keho tahtoo ja henki halajaa.

Kilta-ryhmän voimistelutunnit on laajennettu koko seuran voimisteluryhmäksi LADY- gymnaksi. Lisätietoja ryhmästä löydät harrasteryhmät-sivulta. Tule mukaan!

Arja Salmijärvi